ร่ม 22 นิ้ว (ร่มสีฟ้าสต๊อก)

ร่มสต๊อกสีฟ้า ขนาด 22 นิ้วซึ่งเป็นร่มตอนเดียว สกรีนโลโก้หน่วยงาน ซึ่งทั้งหน่วยงานรัฐ ราชการ และเอกชน ทางเราก็สามารถทำได้ไม่ต้องห่วงขอเพียงมีลายและแบบอยู่แล้วก็สามารถสั่งได้เลย

Additional information

สีร่ม

สีฟ้า,สีขาว

ชนิดร่ม

ร่ม 24 นิ้ว

งานสกรีน

1 สี

ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง