ตัวอย่าง ชาร์ทสีร่ม

สำหรับสีผ้าร่มของร่มที่สามารถผลิตได้ จะเป็นดังชาร์ทสี ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าได้เข้าใจว่า

  1. สีผ้าร่ม มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่น้อยกว่า 10% เนื่องจากการทอผ้าในแต่ละครั้งจะสีไม่ตรงกัน 100%
  2. สีผ้าร่ม ไม่เหมือนการทำงานกราฟฟิก ที่จะสามารถใช้สีแพนโทนได้ตรงกัน แต่ทำได้เพียงแค่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่านั้น
  3. สีผ้าร่ม ของทางร้านจะมีจำกัด ประมาณ 24 สีให้เลือก (หรือมากกว่านั้นจะทำการอัพเดทให้ทราบภายหลัง)