งานสกรีนแบบไหน ที่ทำได้กับการผลิตร่ม

การผลิตร่ม มีข้อจำกัดอยู่บ้างซึ่งร่มจะมีข้อแนะนำในการสกรีน คือ การสกรีนควรจะใช้สีที่จำนวนน้อย หรือสีเดียว จะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากหลายสาเหตุเช่น

  • สกรีนสีน้อย จะราคาผลิตไม่แพง เนื่องจากนับการสกรีนเป็นจำนวนสี
  • สกรีนตำแหน่งน้อย ทำให้จำนวนตำแหน่งสกรีนน้อย ราคาจะไม่แพง

ฉะนั้นการสกรีนสีร่ม จึงแนะนำให้ใช้เพียง 1-2 ตำแหน่ง และเลือกใช้สีสกรีนเพียง 1-2 สีเท่านั้นจะได้ราคาที่ไม่สูงจนเกินงบประมาณ

แต่งานสกรีนร่ม จะไม่สามารถทำแบบไล่สีได้ การไล่สีจะเป็นงานผลิตที่ไม่สามารถทำได้

ตัวอย่างแบบสกรีน

ตัวอย่างงานสกรีนร่ม

ซึ่งทางคุณลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายคือ ให้เลือกใช้ลายสกรีนเป็นแบบลายเส้นสีเดียว หรือสองสี จะเหมาะสมกว่านั่นเอง